nimi:

Sähköpostiosoite:


"1) Olen osallistunut hyvinvointi-iltaan / kokemukselliseen luentoon (missä ja milloin)"


"2) Vastasiko illan anti odotuksiasi? Lyhyt perustelu."


"3) Saitko illasta itsellesi uutta näkökulmaa hyvinvointiin? Kuvitteletko kokeilevasi menetelmiä omaan elämääsi?"


"4) Vapaata palautetta harjoituksista tai kokonaisuudesta."


"5) Koitko aiheen merkittäväksi/tärkeäksi tämän päivän elämässä?"


"6) Kehittämisideoita!"

Kiitos osallistumisestasi ja palautteenannosta!
Hyvää jatkoa! Terveisin, Kati